Saturday, June 23MM Thailand

ไทยซัมมิท พัฒนาหุ่นยนต์รับอุตสาหกรรม 4.0 เตรียมพร้อมรอความชัดเจน EEC

606 Views

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (มหาชน) ในเครือไทยซัมมิทกรุ๊ป ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีฐานการผลิตครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง นครนายก และสมุทรปราการ รวมไปถึงฐานการผลิตในต่างประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม พร้อมทั้งขยายการลงทุนไปในธุรกิจประเภทอื่นอย่างต่อเนื่อง

คุณสาโรจน์ วสุวานิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ในเครือไทยซัมมิทกรุ๊ป กล่าวว่า “กลุ่มไทยซัมมิทได้ลงทุนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึง R&D Center ยกระดับขีดความสามารถด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี หุ่นยนต์อัตโนมัติกว่า 1,765 ตัว เพื่อใช้งานภายในโรงงานสอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0 โดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานและสามารถลดพนักงานลงกว่า 5,000 คน”

“ขณะที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โครงการใหม่ของภาครัฐที่สร้างโอกาสในการลงทุน แต่ขณะนี้ที่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ภาคเอกชนยังไม่สามารถวางแผนการลงทุนได้ในอนาคต และทำได้เพียงเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ ซึ่งบริษัทได้เตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์อัตโนมัติ ชิ้นส่วนอากาศยาน หาก พ.ร.บ. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ…. มีความชัดเจน เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น” คุณสาโรจน์ กล่าวเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยซัมมิทกรุ๊ป มีบริษัทในเครือรวมกว่า 40 บริษัท ครอบคลุมการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ เช่น ชิ้นส่วนการขึ้นรูป ชิ้นส่วนการประกอบ ชิ้นส่วนพลาสติกประเภทฉีดและเป่า อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ระบบไฟสำหรับยานยนต์ แม่พิมพ์โลหะและพลาสติก อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน รวมถึงเครื่องจักรในสายการผลิต

Related Post

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ