fbpx
Thursday, July 2Modern Manufacturing

‘Thailand Energy Awards 2018 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล’

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประกาศเปิดเวทีการประกวด Thailand Energy Awards 2018 รับสมัครสถานประกอบการและหน่วยงานร่วมส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานไทยอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ คาดปีนี้สามารถขยายฐานผู้เข้าร่วมการประกวดให้หลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560

 

คุณพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการจัดการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 ว่า ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครการประกวดแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 โดยเปิดรับผลงานทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับการประกวดในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากหน่วยงานด้านพลังงาน มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งปีนี้จะเข้มข้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ทั้งในส่วนของคณะกรรมการและหลักเกณฑ์การประกวดที่มีการปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

“สำหรับ Thailand Energy Awards พพ. ได้ดำเนินการจัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 19 แล้ว โดยปีนี้เชื่อมั่นว่าการประกวดจะเข้มข้นขึ้น เนื่องจากปัจจุบันหลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับพลังงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งที่ผ่านมา พพ.ได้มีการกระตุ้นและผลักดันในเรื่องนี้มาโดยตลอด เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ คาดว่าปีนี้ผู้เข้าร่วมประกวดจะมาจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะธุรกิจขนาด SME ที่ พพ.อยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และที่สำคัญหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับรางวัล พพ.จะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานนั้นๆ”

คุณพิสมัย กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 816 รางวัล และได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับ ASEAN ENERGY AWARDS ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถคว้ารางวัลได้มากถึง 148 รางวัล เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน นอกจากนี้โครงการ Thailand Energy Awards สามารถลดการใช้พลังงานรวมกว่า 7,300 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.2 ล้านตันต่อปี จึงอยากจะเชิญชวนให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด เพราะจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานของชาติและช่วยกันลดการใช้พลังงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลร่วมกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com เบอร์โทรศัพท์ 0 2184  2728 – 32 , 0 2223  0021 – 9

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ