fbpx
Friday, January 24Modern Manufacturing

Review : Ultrasonic Flaw Detector

รีวิว Ultrasonic Flaw Detector รุ่น proceq Flaw Detector 100 by FactoryChoice

จุดบกพร่องเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลต่อความผิดพลาดในการใช้งานได้ ซึ่งเทคโนโลยี Ultrasonic สามารถตรวจสอบได้ทั้งความสมบูรณ์และรอยเชื่อมวัสดุ พกพาสะดวก ใช้งานง่าย

>>สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ www.trongkamol.com และท่านสามารถชมการรีวิว Products ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ https://goo.gl/WUnkQx


#FChoiceReview #FactoryChoice #UltrasonicFlawDetector #TrongKamol

Nakarin S.