Saturday, September 30Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม ปล่อย สินเชื่อระยะสั้น ช่วยผู้ประกอบการฝ่าทางตัน

ดีพร้อม ปล่อย “ดีพร้อมเปย์” สินเชื่อระยะสั้น อุ้มผู้ประกอบการฝ่าทางตันธุรกิจ พร้อมเดินหน้าแก้หนี้ ด้วยหลักสูตร Financial Literacy บริหารเงินดี มีทางรอด

ดีพร้อม ปล่อย สินเชื่อระยะสั้น ช่วยผู้ประกอบการฝ่าทางตัน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น  หลายธุรกิจมีความพร้อมที่จะบุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่บางส่วนยังไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ เนื่องจากประสบปัญหาหนี้สินสะสม ดีพร้อม  จึงได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย

รายการข่าวอุตสาหกรรม EP.4

ดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) โครงการสินเชื่อระยะสั้น ให้ผู้ประกอบการได้อุ่นใจ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะเร่งด่วน ซึ่งวางกรอบวงเงินสินเชื่อไว้ 30 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของดีพร้อม ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2565 โดยสามารถกู้ได้ไม่เกินคนละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได ภายในระยะเวลา 3 ปี ร้อยละ 3-5 ตามลำดับ ซึ่งสามารถยื่นขอรับพิจารณาสินเชื่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6865 – 66 ต่อ 1051 – 1052 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565

ดีพร้อมปลอดหนี้ (DIPROM Financial Literacy) โครงการอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสภาพการเงิน การบริหารจัดการเงินทุน การทำบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อติดอาวุธและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีให้กับผู้ประกอบการ แก้ปัญหาหนี้สินสะสม ถือเป็นการแก้ปัญหาหนี้เอสเอ็มอีในระยะยาว ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://learning.dip-sme-academy.com/

ทั้งนี้เมื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีทักษะเชี่ยวชาญในการบริหารการเงิน รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็จะสามารถสร้างสภาพคล่องให้เกิดขึ้น รวมทั้งวางแผนวิธีรักษาสภาพคล่องเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยทางตรงที่จะรักษาอัตราการจ้างงาน ทั้งยังมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยดีพร้อมตั้งเป้าให้ผู้ประกอบการได้รับการพิจารณาสินเชื่อระยะสั้นดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) ไม่น้อยกว่า 30 ราย และผู้ประกอบการกว่า 1,221 กิจการ มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการดำเนินการ ดีพร้อม ได้ช่วยให้ผู้ประกอบเข้าถึงสินเชื่อของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และธนาคารเอกชน รวมมูลค่ากว่า 142 ล้านบาท

นอกจาก ดีพร้อมยังมี กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 2560 และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ซึ่งสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×