fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

มองอุตสาหกรรมยุคใหม่ผ่าน Automation Perspectives!

Automation Perspectives งานแสดงวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Manufacturing จัดขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ เมือง Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Automation Perspectives เป็นส่วนหนึ่งของงาน Automation Fair 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษจิกายน 2561

Automation ขยายขอบเขตและโอกาสของแรงงาน

ก่อนการเปิดงาน Automation Fair 2018 ทาง Rockwell Automation จัดงาน Automation Perspectives นำเสนอข้อมูลและมุมมองที่หลากหลายผ่านพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการประกาศเปลี่ยนโฉมไอคอนของบริษัทและการประกาศผลิตภัณฑ์​ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ Rockwell​ Automation​ และ PTC ภายใต้ชื่อ FactoryTalk ซึ่งประกอบไปด้วย DesignSuite, OperationSuite, MaintenanceSuite และ Innovation Suite ซึ่งสามารถสนับสนุนการทำงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการรอบด้านทั้งการบริหารจัดการดิจิทัลและการควบคุมสั่งงานเครื่องจักร อุปกรณ์ทั้งหลาย

โดยหัวข้อแรกที่ถูกพูดถึง คือ Expanding Human Possibility ของ Rockwell Automation ซึ่งเป็นแนวคิดหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติผู้จัดงานในวันนี้Blake Moret, CEO Rockwell Automation ได้พูดเกี่ยวกับความสำคัญของแรงงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันกำลังเกิดการขาดแคลนแรงงานทักษะในวงการอุตสาหกรรม คาดว่าในปี 2025 จะมีตำแหน่งงานด้านอุตสาหกรรมว่างลง 2 ล้านตำแหน่งเนื่องจากการสิ้นสุดยุคของแรงงานยุค Baby Boom ซึ่งการทำงานของคนรุ่นใหม่นั้นต้องการระบบนิเวศน์หรือ Ecosystem ที่แตกต่างออกไป และการฝึกฝนทักษะสำหรับงานอุตสาหกรรมนั้นใช้เวลาเฉลี่ยกว่า 70 วันต่อบุคคล ซึ่งเทคโนโลยีจะเป็นตัวส่งต่อและป้องกันปัญหาการจาดแคลนที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งการร่วมมือกับ PTC เป็นการเปิดทางสู่ศักยภาพด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย Digital Transforming โดยได้ Jim Hepplemann ขึ้นมากล่าวถึงการใช้ศักยภาพด้าน IT เข้ามาเติมเต็มวงจรการทำงาน ซึ่งช่วงของการสนทนาในหัวข้อ Academy of Advance Manufacturing ที่นำเสนอชีวิตในหนึ่งปีที่ผ่านมาของนักเรียนที่จบจากสถาบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบุคคลที่ถูกปฏิเสธและหมดความศรัทธาในตัวเองทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ความภาคภูมิใจและความสามารถที่พัฒนาขึ้น รวมถึงการพูดคุยกับพารทเนอร์หรือบริษัทที่รับนักเรียนจากสถาบันเข้าทำงาน ซึ่งวงเสวนานี้รวมถึงการเพิ่มหัวข้อ Workforce Development สำหรับงาน Automation Fair ยืนยันจุดยืนของแนวคิด Expanding Human Possibility​ได้เป็นอย่างดี

AR/MR เทคโนโลยีที่ห้ามละสายตา

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนและฝึกฝนส่งต่อทักษะผ่านเทคโนโลยี ซึ่งการใช้งาน AR และ MR นั้นสามารถบันทึกการทำงานขั้นตอนตัวอย่างเพื่อให้ผู้รับการฝึกดำเนินการตามคำแนะนำพร้อมประเมินคุณภาพขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน และหากใช้งานร่วมกับ IoT ทำให้สามารถประมวลผลและแสดงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีใหม่ ความเสี่ยงใหม่

เมื่อระบบอุคสาหกรรมซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเป็นระบบปิดเดินทางมาถึงยุค Connected Enterprise หรือยุคที่บริษัทและการทำงานทั้งหลายเชื่อมต่อเข้าหากัน การแปรสภาพสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนั้นสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าการ Monitoring การวางแผนซ่อมบำรุง การบริหารจัดการทรัพยากรให้ใช้น้อยที่สุดทว่าได้ผลลัพธ์​ที่มากที่สุด

ขณะเดียวกันปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากไวรัสกลายเป็นปัญหาที่ตามติดมาด้วยเช่นกันซึ่งหลายครั้งเป็นปัญหาข้อพิพาทการเมืองระหว่างประเทศแต่คนได้รับผลกระทบ คือ ผู้ผลิตซึ่งไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด เช่น กรณีของ NotPetya เป็นต้น การนำเทคโนโลยี Operational Technology มาผสมผสานกับ Information Technology จึงต้องเตรียมรับมือปัญหาที่มาจากการผสมผสานด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้น “แรงงาน” ยังคงเป็นส่วนสำคัญสำหรับงานอุตสาหกรรม เมื่อการแข่งขันเปลี่ยนไปรูปแบบการทำงานต้องปรับตัวเช่นกัน แรงงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง สร้างความยั่งยืนให้ตัวเองและองค์กรในระยะยาวด้วยการประยุกต์​ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งมีแรงงานเป็นพื้นฐานสำคัญนั่นเอง

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.