Friday, February 15MM Thailand

COBOT – Universal Robot

725 Views

บทความหลัก… COBOT นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์

แขนกล UR5 และ UR10 สามารถยกน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัม ตามลำดับจะไม่สร้างอันตรายให้แก่พนักงานที่ทำงานอยู่ใกล้ชิด และไม่จำเป็นต้องติดตั้งแผ่นป้องกัน เพราะทันทีที่ตัวพนักงานกระทบกับแขนหุ่นด้วยความแรงเกิน 150 นิวตัน แขนหุ่นจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

Universal Robot

นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไปตามจุดต่างๆ ของพื้นที่การผลิตได้สะดวกง่ายดาย แค่เสียบเชื่อมต่อแล้วทำงาน รวมทั้งมีหน้าจอควบคุมการใช้งานแบบกราฟิกที่สั่งงานใช้สะดวก ทำให้พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมมิ่งมาก่อนสามารถติดตั้งและสั่งงานแขนหุ่นยนต์ได้สะดวก

Universal Robot

UR5 และ UR10 สามารถนำไปใช้งานได้หลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมโลหะยางและพลาสติก ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม ยา และเภสัชกรรม


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Related Post

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
 
นำเสนอข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนำเสนอสาระ ข้อมูล ข่าวสารและบทความ ที่หลากหลายและครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม
พบความลับในการเพิ่มผลกำไรของผู้ผลิต 7 ราย