fbpx
Wednesday, August 5Modern Manufacturing

COBOT – Universal Robot

บทความหลัก… COBOT นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์

แขนกล UR5 และ UR10 สามารถยกน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัม ตามลำดับจะไม่สร้างอันตรายให้แก่พนักงานที่ทำงานอยู่ใกล้ชิด และไม่จำเป็นต้องติดตั้งแผ่นป้องกัน เพราะทันทีที่ตัวพนักงานกระทบกับแขนหุ่นด้วยความแรงเกิน 150 นิวตัน แขนหุ่นจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

Universal Robot

นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไปตามจุดต่างๆ ของพื้นที่การผลิตได้สะดวกง่ายดาย แค่เสียบเชื่อมต่อแล้วทำงาน รวมทั้งมีหน้าจอควบคุมการใช้งานแบบกราฟิกที่สั่งงานใช้สะดวก ทำให้พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมมิ่งมาก่อนสามารถติดตั้งและสั่งงานแขนหุ่นยนต์ได้สะดวก

Universal Robot

UR5 และ UR10 สามารถนำไปใช้งานได้หลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมโลหะยางและพลาสติก ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม ยา และเภสัชกรรม


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย