fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

‘สกัดสารบริสุทธิ์ 99%’ ด้วยเครื่อง CPC เปิดเส้นทางการผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

ในการสกัดสารบริสุทธิ์จากพืชหรือสมุนไพรนั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในขั้นตอนการทำให้สารสกัดบริสุทธิ์ เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยปราศจากสารที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลข้างเคียงกับร่างกาย

ปัจจุบันการรักษาโดยใช้สมุนไพร ไม่ใช่เพียงทางเลือกสำหรับคนที่สิ้นหวังอีกต่อไป เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้ทำการสกัดสารต่าง ๆ จากพืชพรรณมาใช้ในการรักษามากขึ้น ซึ่งบางอย่างให้ผลของการรักษาที่ดี เช่น การใช้น้ำมันสกัดจากกัญชาในการรักษาโรคพาร์กินสัน ซึ่งสามารถยับยั้งอาการสั่นของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการน้ำมันสกัดจากกัญชาในการรักษามีมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้การรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สารสกัดที่ออกฤทธิ์ในการรักษาในปริมาณมากโดยปราศจากสารหรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งในการนำไปสู่การการผลิตยาที่มีคุณภาพ

แต่เชื่อหรือไม่ว่า สารสกัดสมุนไพรในปัจจุบันนั้น มีการใช้สารที่มีความบริสุทธิ์สูงจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากกระบวนการสกัดสารความบริสุทธิ์สูงนั้น ไม่ได้จำเป็นกับสมุนไพรทุกชนิด แต่ในกรณีของสารสกัดบางอย่างที่มีความเสี่ยงสูงอย่างกัญชา การจะสกัด CBD มักมีการปนเปื้อนของสาร THC ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์หลอนประสาท ทำให้การทำให้สารสกัด CBD บริสุทธิ์ (Purification) ปราศจากสาร THC หลังจากการสกัด จึงมีความจำเป็น ทั้งในด้านของความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางภาครัฐ เทคนิคการทำให้สารบริสุทธิ์ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนั้น คือ เทคนิคการแยกสารด้วยคอลัมน์ (Column Chromatography) ซึ่งมีเฟสอยู่กับที่เป็นของแข็ง และเฟสเคลื่อนที่เป็นของเหลว อย่างเช่น Flash Chromatography และ Preparative High-Performance Liquid Chromatography แต่ในปัจจุบัน การทำสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการแยกสาร ไม่ได้มีแต่เทคนิคการใช้เฟสอยู่กับที่ที่เป็นของแข็งเท่านั้น แต่ยังมีเทคนิคการทำให้สารให้บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เฟสอยู่กับที่ ชนิดที่เป็นของเหลวอย่าง Centrifugal Partition Chromatography (CPC) ซึ่งสามารถแยกสาร THC ออกจาก CBD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครั้งละปริมาณมาก จากสารสกัดกัญชาแบบหยาบ (Crude Extract) โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนอื่น ๆ ซึ่งสาร CBD ที่ได้นั้นมีความบริสุทธิ์สูงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ มิใช่เพียงแค่การทำให้สาร CBD บริสุทธิ์ปราศจากสาร THC  เท่านั้น  CPC ยังสามารถนำไปใช้ในงานสารสกัดจากพืชสมุนไพรอื่น ๆ ให้บริสุทธิ์ได้อีกมากมาย 

Centrifugal Partition Chromatography (CPC) ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับก้าวต่อไปในการสกัดสารบริสุทธิ์

Centrifugal Partition Chromatography หรือ CPC นั้นเป็นเทคนิคหนึ่งในการแยกสารที่ผสมกันอยู่ออกจากกันโดยใช้หลักการ Chromatography โดยมีเฟสอยู่กับที่เป็นของเหลวซึ่งอาศัยแรงหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Force) ทำให้เฟสอยู่กับที่ที่เป็นของเหลวอยู่ภายในคอลัมน์ CPC ขณะทำการแยกสาร เนื่องจากเทคนิค CPC ใช้เฟสอยู่กับที่เป็นของเหลวจึงมีข้อดีมากกว่าเทคนิคการแยกสารโดยอาศัยหลักการ Chromatography ที่มีเฟสอยู่กับที่ที่เป็นของแข็ง อาทิเช่น  • สามารถรองรับปริมาณการฉีดสารได้มากกว่า โดยไม่เสี่ยงต่อการอุดตันที่อาจเกิดขึ้นภายใน Column ทำให้ได้สารบริสุทธิ์ในปริมาณมาก ในแต่ละครั้งละของกระบวนการแยกสาร
 • มีกระบวนการแยกสารที่รวดเร็ว ด้วยการใช้อัตราการไหลที่สูง
 • มีต้นทุนของกระบวนการที่ต่ำ เนื่องจากสามารถสร้างเฟสอยู่กับที่ได้ตามจำนวนครั้งที่ต้องการ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยน Column ใหม่ 
 • ไม่เกิดการสูญเสียสารสำคัญ รวมถึงการสูญเสียสภาพธรรมชาติ เนื่องจากการดูดซับแบบไม่ย้อนกลับบนเฟสอยู่กับที่ใน Column 
 • ใช้ปริมาณตัวทำละลายน้อยกว่าเมื่อเทียบต่อปริมาณสารบริสุทธิ์ที่ได้
 • สามารถขยายสเกลของกระบวนการได้ง่ายกว่า เมื่อต้องการทำให้สารสกัดบริสุทธิ์ในปริมาณที่มากขึ้น

ด้วยความสามารถในการสกัดสารความบริสุทธิ์สูง ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่า ทำให้การสกัดสารเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นนั้นเหมาะสมต่อการลงทุน มากกว่าการซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจำหน่าย ในกรณีของสารบางตัว ตัวอย่างเช่น ในกรณีของสาร Xanthone จากเปลือกมังคุดที่จำหน่ายกันในปัจจุบัน มีช่วงราคา 1.2 ล้านบาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีความบริสุทธิ์อยู่เพียงแค่ 60–70% เท่านั้น การใช้งานเทคนิค CPC ที่สามารถสกัดสารได้เอง แต่ได้ความบริสุทธิ์สูงถึง 99% จึงคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

จะเห็นได้ว่า CPC นั้นเหมาะสำหรับการใช้งานในการสกัดสารที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาตัวยาต่าง ๆ ตลอดจนถึงงานวิจัยและพัฒนา ที่ต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำและชัดเจน รวมถึง ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการสกัดสารได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันเครื่องสกัดสารที่ใช้ CPC นั้น มีผู้ผลิตที่พัฒนาขึ้นมาจำนวนไม่มาก และสำหรับในประเทศไทยเองนั้น มีตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวที่มีเครื่องพร้อมให้ทดลองใช้ คือ เครื่อง CPC แบรนด์ GILSON ภายใต้การดูแลของบริษัท Tri Solution

เครื่อง CPC จาก GILSON มอบคุณค่าที่คู่ควรแก่ธุรกิจ

CPC Gilson and PLC

เครื่อง CPC จาก GILSON เป็นเครื่องทำให้สารบริสุทธิ์ ได้ถูกพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ ที่มีความสามารถในการทำให้สารบริสุทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ GILSON การทำงานของเครื่อง CPC ร่วมกับเครื่องปั่นเหวี่ยงสารของ GILSON ผ่านทางโปรแกรม Gilson Glider CPC (GGC) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเพื่อง่ายต่อการใช้งาน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำให้สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนกระทั่งถึงขั้นตอนการประมวณผลและรายงานผล

เครื่อง CPC มีหลากหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ระดับงานวิจัย จนถึงระดับของการผลิต โดยมีผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยและต่างประเทศที่พร้อมให้คำปรึกษา ทั้งนี้ GILSON มีวารสารแสดงผลงานวิจัยการประยุกต์การใช้งานเครื่อง CPC ในด้านต่าง ๆ มากมายบนเว็บไซต์ www.gilson.com ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป 

สำหรับการใช้งานระยะยาว หากเปรียบเทียบการใช้งานกับเครื่องปั่นเหวี่ยงสารทั่วไปนั้น CPC จาก GILSON ที่ใช้การแยกสารแบบ Liquid-Liquid จะมีอายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 10–20 ปี และช่วยลดการใช้คอลัมน์ชนิดแก้วได้เป็นอย่างมาก เมื่อต้องสกัดสารที่มีความหนืดสูง หรือเข้มข้นมาก ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการใช้คอลัมน์ที่เป็นของแข็ง คือ เกิดการอุดตันได้ง่ายและไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้หมด ซึ่งสามารถสรุปความคุ้มค่าที่เป็นจุดเด่นของเครื่อง CPC ของ GILSON ได้ดังนี้

1. สามารถผลิตสารได้ปริมาณที่มากกว่าเครื่องรุ่นอื่น

2. สารที่สกัดได้นั้นมีความบริสุทธิ์สูง

3. สามารถสกัดสารที่มีความเข้มข้นสูง หรือมีความหนืดเหนียวสูงมากได้

4. ที่สุดของความประหยัด ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องที่ต่ำ ตลอดจนถึงใช้ปริมาณสารที่น้อยกว่า ทำให้ประหยัดกว่าการใช้งานทั่วไปถึง 5 เท่า

5. ลดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการแยกสาร ที่มีความรวดเร็วมากขึ้น เช่น การสกัดที่ใช้เวลานานเป็นหลักสัปดาห์ สามารถลดลงเหลือหลักชั่วโมงได้

6.  มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, น้ำมันหอมระเหย, สารสกัดกัญชา, สารสกัดปิโตรเลียมไปจนถึงงานโปรตีน

การใช้เครื่อง CPC แบรนด์ GILSON  มีจุดเด่นด้านคุณภาพ และการใช้งานที่มีความคุ้มค่าสูง จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้สารที่มีความบริสุทธิ์สูง หรือการใช้งานสำหรับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพ โดยเครื่อง CPC แบรนด์ GILSON มีให้เลือกถึง 5รุ่น ได้แก่ CPC 100, CPC 250, CPC 250 Pro, CPC 1000 และ CPC 1000 Pro ซึ่งรุ่น Pro นั้นมีความสามารถในการสกัดสารบริสุทธิ์ได้ในปริมาณที่มากกว่า

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่อง CPC แบรนด์ GILSON สามารถติดต่อ บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด (Tri Solution Co., Ltd.) ตัวแทนจำหน่าย GILSON อย่างเป็นทางการในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือชนิดอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด ยินดีให้การสนับสนุนงานวิจัยของภาครัฐ หรือหน่วยงานวิจัยที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ ด้วยการร่วมวิจัยการสกัดสารธรรมชาติด้วยเครื่อง CPC โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริษัทเอกชนที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียด และชมการสาธิตการใช้งานเครื่องได้

สนใจเครื่อง CPC แบรนด์ GILSON ติดต่อ:
Tri Solution Co., Ltd.
Website: www.tri-solution.com
Line ID: @trisolution
โทรศัพท์: (+66) 2968-7510 ถึง 11, มือถือ 097 187-8499
E-mail: info@tri-solution.com

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.