Wednesday, December 1Modern Manufacturing
×

ระบบลีนคืออะไร ? ระบบสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนควรรู้

สิ่งที่ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและภาคโลจิสติกส์ให้ความสำคัญมากที่สุดคือผลประกอบการที่เป็นบวก ซึ่งการทำธุรกิจให้ได้ผลกำไรนั้นมักขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก แต่ก่อนที่บริษัทจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ก้าวไปอยู่ในระดับนั้นได้นั้นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ประกอบการจะต้องรู้จักทั้งระบบภายในและกลไกทางการตลาดอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งสองชุดมาวิเคราะห์และจัดทำแบบแผนธุรกิจที่ยั่งยืน โดยหนึ่งในแบบแผนที่บริษัทหลายแห่งนิยมใช้กันจนประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามได้แก่ระบบลีน ว่าแต่อะไรคือหัวใจสำคัญของระบบดังกล่าว เดียววันนี้เราจะขออนุญาตพาผู้ประกอบการทั้งมือใหม่และมือโปรทุกคนไปหาคำตอบกันว่าระบบลีนคืออะไร

pointing at a computer

หากจะให้อธิบายง่ายๆ ระบบลีนคือขั้นตอนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับการทำให้สินค้าและการบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเลือกใช้ทรัพยากรให้พอดีกับความต้องการในการผลิต รวมไปถึงลดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่า สิ่งที่ระบบลีนพยายามจะกำจัดให้พ้นจากกระบวนการการผลิตได้แก่ Muda หรือการผลิตสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการ, Mura หรือความไม่สม่ำเสมอของการดำเนินงาน และ Muri หรือการใช้งานเครื่องจักรและทรัพยากรมนุษย์มากไปจนเกินกำลัง หากหลักการของระบบลีนที่ได้กล่าวไปในข้างต้นสามารถทำได้จริง แน่นอนว่าบริษัทที่ปรับระบบที่ว่านี้เข้าไปใช้กับตัวเองได้อย่างเข้าใจในหลักการย่อมที่จะประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจได้อย่างไม่ยากเย็นมากนัก

หลังจากที่ทราบกันไปแล้วว่าระบบลีนคืออะไรและระบบลีนให้ความสำคัญกับเรื่องใด ต่อมาเราอยากจะอธิบายถึงขั้นตอนการนำระบบลีนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีทั้งหมดดังนี้

1 เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการทำงานให้กับพนักงานของบริษัทไปพร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนมุมมองให้พนักงานรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำอยู่เป็นประจำในทุกๆ วัน

2 นำข้อมูลของบริษัทมาใช้ควบคู่กับการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดที่ผู้ประกอบการต้องการจะเข้าไปเผยแพร่สินค้าและการบริการ เพื่อนำข้อมูลท้้งหมดมาวิเคราะห์และหาจุดเด่น, จุดด้อย และโอกาสในการเติบโต

3 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อมาได้แก่การวางแบบแผนการผลิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

4 การที่ผู้ประกอบการจะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จได้นั้น แน่นอนว่าสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งข้อดีของการสร้างแบบแผนที่ชัดเจนเช่นนี้จะเอื้อให้ผู้ประกอบการรู้ว่าตัวเองควรจะเดินต่อไปไหนทิศทางใด

5 เพราะปัจจุบันโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีและระบบออนไลน์ต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรที่จะรู้จักการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตได้อย่างเท่าทันโลก

หวังว่าบทความที่เราได้นำเสนอไปจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจมากขึ้นว่าระบบลีนคืออะไร และสิ่งใดเป็นหัวใจสำคัญของระบบดังกล่าว สุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการคงหนีไม่พ้นการมีแบบแผนในการจัดการที่ชัดเจน รวมไปถึงการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×