Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

MATE-XB เทคโนโลยี Exoskeleton แบบสวมใส่จาก COMAU เพื่อลดภาระแผ่นหลังของแรงงาน

COMAU ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ Exoskeleton ขึ้นมาใหม่ในชื่อ MATE-XB ซึ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานของแรงงานในสภาพแวดล้อมของภาคการผลิตโดยเฉพาะในส่วนของแผ่นหลังได้

MATE-XB เทคโนโลยี Exoskeleton แบบสวมใส่จาก COMAU เพื่อลดภาระแผ่นหลังของแรงงาน

MATE-XB เทคโนโลยี Exoskeleton แบบสวมใส่จาก COMAU เพื่อลดภาระแผ่นหลังของแรงงาน

MATE-XB นั้นเป็นการพัฒนาขึ้นมาด้วยความร่วมมือระหว่าง COMAU, Esselunga และ IUVO โดยให้การสนับสนุนในส่วนของข้อต่อ Lumbosacral ในช่วงที่แผ่นหลังมีการโค้งงอหรือมีกิจกรรมในการยกสิ่งของ โดยสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 25 กิโลกรัม ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้

ภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ของ COMAU ทำให้ MATE-XB ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยแนวคิดของ Wearable Robotics หรือหุ่นยนต์สวมใส่ ซึ่งครอบคลุมร่างกายส่วนบนและล่าง การทำงานจะเป็นการสนับสนุนและปกป้องกล้ามเนื้อแผ่นหลังส่วนล่าง (Lumbar) ซึ่งมักเกิดขึ้นตอนยกของหรือหยิบจับสิ่งของ โดย MATE-XB จะช่วยลดผลกระทบด้านกายภาพ ความเหนื่อยล้า และแรงที่แรงงานต้องใช้ ซึ่งอุปกรณ์สามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้มอเตอร์หรือแบตเตอรี่ใด ๆ สวมใส่และปรับให้เหมาะสมกับร่างกายได้ง่าย น้ำหนักเบาด้วยโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ ทนทานต่อน้ำ ฝุ่น และผลกระทบจากแร่ธาตุต่าง ๆ สามารถใช้ได้ทั้งในและนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโลจิสติกส์ การจัดพาเลท งานหยิบและวางของ

แนวคิดด้าน Ergonomic หรือ การยศาสตร์นี้ยังสะท้อนถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนที่จะส่งผลต่อแรงงานในระยะยาวไม่ว่าจะสุขภาพ คุณภาพการทำงาน หรือคุณภาพการใช้เวลาที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

ที่มา:
comau.com

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×