Saturday, September 30Modern Manufacturing
×

Modern Manufacturing Forum 24 พ.ย. นี้ @โคราช

Modern Manufacturing Forum  24 พ.ย. นี้ @โคราช

OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง

การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน

ผู้บรรยาย

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา – ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัมมนาฟรี!! ลงทะเบียน คลิกที่นี่ <<

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

สถานที่

ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น 1 ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
08.30 –  09.00 น.ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 09.30 น. Business Matching / Booth Visit / MC Showcase
09.30 – 09.45 นCoffee Break
09.45 – 12.00 น.      หัวข้อ ‘เจาะลึกการวัด และวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)’ – แนวคิด ความสำคัญของการวัดและวิเคราะห์ OEE
– วิธีการจัดเก็บข้อมูลการผลิตเพื่อแสดงผลของค่า OEE
– การวิเคราห์และปรับปรุง OEE เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity)
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / Visit Booth
13.30 – 14.30 น.  หัวข้อ ‘Autonomous Maintenance (AM) : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ‘ ช่วงที่ 1
– แนวคิด และหลักการของ Autonomous Maintenance (AM)
– ความสำคัญและประโยชน์ของ AM
– Step by Step ในการวางระบบการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
14.30 – 14.45 น. Coffee Break / Visit Booth
14.45 – 15.45 น. สัมมนา (ช่วงที่ 2) / ถาม-ตอบ
15.45 – 16.00 น. จับรางวัลผู้โชคดี / ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×