Tuesday, September 26Modern Manufacturing
×

ปตท.-TCELS ผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

ปตท. ผนึก TCELS ผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพไทยให้พร้อมสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ประเทศ

ปตท.-TCELS ผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) 

Airbus ร่วมจีนสาธิตการบินเฮลิคอปเตอร์ด้วยเชื้อเพลิง SAF

โดยมี ดร.ยุทธนา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และ ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  ร่วมลงนาม เพื่อต่อยอด ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยี 

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการให้พร้อมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทย พร้อมสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับประชาชนในวงกว้าง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×