Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

ครั้งแรก ‼️ กับการเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi

ร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนแบบ Insight กับนักวิจัยที่จะพานำชม Testbed ต่างๆ ภายในศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน พร้อมกับนิทรรศการและการเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับสมาชิกศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Business Matching) อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษที่จะเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของท่านก้าวผ่านวิกฤต ในงาน SMC OPEN HOUSE: SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม
SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

🚩สิทธิประโยชน์มากมากมายที่พิเศษเฉพาะงานนี้ ฟรี❗️
✔️ Assessment : ตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index)
✔️ Technical consult : ให้คำปรึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยี
✔️ BOI consult : ให้คำปรึกษาในการขอรับการส่งเสริม BOI มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่ Industry 4.0

ฉะนั้น โรงงานอุตสาหกรรมรอช้าไม่ได้แล้วจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าว หากท่านได้รับทราบสถานะความพร้อมของอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบันจากการ Assessment สามารถทำให้ท่านรู้ตัวและก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีความเป็นมาตรฐาน ตามลำดับที่เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงอีกด้วย

📌รีบเลยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้!
https://docs.google.com/forms/d/1_ztqr9bIiqYdpV9qzOP_qMz9LtOODBwRp–kT9uLHqI/edit

แล้วพบกัน! วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
📍แผนที่การเดินทาง : https://goo.gl/maps/FcJGG3m4D5N6Lzmr8

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×