Tuesday, March 21Modern Manufacturing
×

SBSP กลุ่มดาวเทียมโซลาร์ฟาร์ม เก็บเกี่ยวพลังงานจากนอกโลก

SBSP กลุ่มดาวเทียมโซลาร์ฟาร์ม เก็บเกี่ยวพลังงานจากนอกโลก

การเก็บเกี่ยวพลังงานจากห้วงอวกาศและส่งมายังโลกของเราอาจฟังดูเป็นแนวคิดที่ล้ำหน้าและเกินความสามารถของมนุษย์ในปัจจุบันอยู่ไม่น้อย

SBSP กลุ่มดาวเทียมโซลาร์ฟาร์ม เก็บเกี่ยวพลังงานจากนอกโลก

แต่ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่มีความร่วมมือของรัฐบาลอังกฤษ, ภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการ จึงได้เกิดเป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศ ‘Space Based Solar Power’

SBSP กลุ่มดาวเทียมเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์

Space Based Solar Power (SBSP) เป็นการใช้กลุ่มดาวเทียมเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศ และทำการ Beam หรือฉายส่งลงมาสู่โลก ซึ่งด้วยการทำงานในอวกาศที่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อยู่ตลอดเวลานั้น ทำให้วิธีการนี้สามารถเอาชนะการใช้งานพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจเกิดความขาดช่วงได้นั่นเอง

สำหรับการใช้งานจริงนั้นมีการคาดการณ์ว่ากลุ่มดาวเทียมที่ใช้จะต้องครอบคลุมพื้นที่ในหลักสเกลขนาดกิโลเมตร ซึ่งดาวเทียมแต่ละอันจะใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ที่มีน้ำหนักเบาพร้อมติดตั้งระบบกระจกเพื่อการรวมแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยให้สร้างกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 3.4 GW

หลังจากนั้นพลังงานที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (RF Microwave radiation) ที่มีค่าความเสถียรอยู่ที่ 85% และมีการปรับความถี่ให้อยู่ที่ประมาณ 2.45 GHz เพื่อให้คลื่นสามารถเคลื่อนผ่านชั้นบรรยากาศและความชื้นในอากาศได้โดยง่าย และทำการส่งพลังงานได้สูงสุด 2.9 GW ไปยังจุดรับบนพื้นโลกและแปลงพลังงานที่ได้รับมาให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

SBSP กลุ่มดาวเทียมโซลาร์ฟาร์ม เก็บเกี่ยวพลังงานจากนอกโลก
ที่มาภาพ : Space Energy Initiative

ส่งพลังงานต่อเนื่องตลอดปี ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

กลุ่มดาวเทียมที่ใช้ในการรวบรวมพลังงานนั้นจะมีการปรับมุมอยู่เสมอเพื่อให้กระจกรับแสงหันเข้าสู่ดวงอาทิตย์และเพื่อให้จุดส่งพลังงานสามารถชี้ไปยังจุดรับบนโลกได้ถูกต้องเสมอ ด้วยการปรับมุมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ทำให้วิธีการนี้สามารถส่งพลังงานได้เต็มที่ทั้งในช่วงกลางวัน-กลางคืนตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องของฤดูหรือสภาพอากาศอีกต่อไป

และสำหรับผู้ที่กังวลว่าคลื่นสัญญาณไมโครเวฟที่ส่งลงมาบนโลกจะเกิดผลกระทบใด ๆ ขึ้นหรือไม่นั้น ก็ได้มีการระบุข้อมูลเอาไว้ว่าความเข้มของคลื่นลำแสงไมโครเวฟนั้นอยู่ที่ประมาณ 240W/m2 หรือ 1 ใน 4 ของความเข้นแสงแดดในช่วงกลางวันเท่านั้น หมายความว่าลำแสงจากกระบวนการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกและไม่สามารถถูกนำไปใช้เป็นอาวุธได้นั่นเอง

การจะบรรลุเป้าหมายแนวคิดนี้ได้กุญแจสำคัญย่อมหนีไม่พ้นความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล นักวิชาการหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่พร้อมจะนำไปใช้งานได้จริงในอวกาศ และจะช่วยให้รัฐบาลอังกฤษสามารถเดินหน้าทำตามคำมั่นลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์หรือ Net Zero ได้จริง

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×