Monday, June 24Modern Manufacturing
×

แผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์รักโลก แก้ปัญหาพลาสติกและพลังงานไปพร้อมกัน

แผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์รักโลก แก้ปัญหาพลาสติกและพลังงานไปพร้อมกัน
แผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์รักโลก แก้ปัญหาพลาสติกและพลังงานไปพร้อมกัน

ปัจจุบันมนุษย์เรายังคงมีปัญหาจากปริมาณขยะพลาสติกที่มากขึ้นเรื่อย ๆ และการสร้างพลังงานสะอาดที่ยังไม่เพียงพอจะเข้ามาใช้งานจริงได้ แต่วันนี้กลุ่มพันธมิตรสหภาพยุโรปได้พัฒนาวิธีการใหม่ที่จะแก้ทั้ง 2 ปัญหานี้ไปได้พร้อม ๆ กัน

กลุ่มพันธมิตรในสหภาพยุโรป (EU) ภายในโครงการ “FlexFunction2Sustain” ได้พัฒนาแผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์ที่ทำมาจากขยะพลาสติกโพลีโพรพิเพอรีน (Polypropylene) ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ทั้งปัญหาขยะพลาสติกและปัญหาพลังงานไปได้พร้อมกัน

แผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์รักโลก แก้ปัญหาพลาสติกและพลังงานไปพร้อมกัน

ปัจจุบันปัญหาจากขยะพลาสติกมาจากการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันที่มากเกินไป โครงการ “FlexFunction2Sustain” จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาความยั่งยืนในการใช้พลาสติกและกระดาษด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

แผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์จากความร่วมมือในระดับนานาชาติ

หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ Fraunhofer-IVV และ IPC Center Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites ใช้วัสดุ r-PP ที่ได้จากวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับถุงเครื่องดื่มมาทำการรีไซเคิล ผสมกับโพลีโพรพิลีนแบบใหม่ และได้เป็นฟิล์มซับสเตรทสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา

จากนั้น Organic Electronics Technologies PC (OET) ในประเทศกรีก ก็ได้มีการนำแผ่นฟิลม์นี้เข้ามาแทนที่ในการเคลือบเพื่อผลิตแผ่นออร์แกนิกโซลาร์เซลล์ ตามด้วยขั้นตอนการห่อหุ้มและการพิมพ์วัสดุออร์แกนิกลงไปบนแผ่นโซลาร์เซลล์

แผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์รักโลก แก้ปัญหาพลาสติกและพลังงานไปพร้อมกัน
ที่มาภาพ : Chelsea on Unsplash

เริ่มต้นจาก 1 เปอร์เซ็นต์ ก้าวแรกของการใช้พลังงานสะอาด

นักวิทยาศาสตร์จาก OET ได้ทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของการเคลือบสามารถใช้งานได้จริง การทดสอบใช้งานแผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์ในครั้งแรกแสดงให้เห็นประสิทธิภาพความเสถียรของพลังงานได้ 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อเทียบกับระดับความเสถียรของพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์แบบทั่วไป ที่ 15 –  20 เปอร์เซ็นต์แล้ว อาจจะฟังดูไม่มากนัก แต่แผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์นี้ก็เพียงพอที่จะสร้างพลังงานให้อุปกรณ์สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์มีพลังงานเพียงพอให้ใช้ระบบ Tracking ติดตามได้ และในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกยังกล่าวว่าการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีก 5 เปอร์เซ็นต์นั้นสามารถเป็นไปได้

แม้ว่าแผงออร์แกนิกโซลาร์เซลล์ใหม่นี้อาจจะยังดูห่างไกลในการนำมาใช้สร้างพลังงานทดแทนได้ แต่นี่ก็เป็นความร่วมมือใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถึง 2 เรื่องไปพร้อม ๆ กัน ทั้งปัญหาขยะพลาสติกและปัญหาพลังงาน ในอนาคตข้างหน้าหากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้มีการพัฒนาขึ้น ก็อาจจะช่วยให้โลกของเราลดปริมาณขยะที่สูญเปล่าลง และเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้ครับ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×