Wednesday, May 31Modern Manufacturing
×

Tag: ความยั่งยืน

6 บริษัทชนะรางวัลความยั่งยืนจาก Schneider Electric

6 บริษัทชนะรางวัลความยั่งยืนจาก Schneider Electric

Energy & Green
Schneider มอบรางวัลพันธมิตรที่มีศักยภาพโดดเด่นในการจัดการคาร์บอนภายใต้การผลิตของตัวเอง ซึ่งหมายรวมไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการคาร์บอนที่ส่งต่อไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าด้วย โดยรางวัลดังกล่าวมี 6 บริษัทจากทั่วโลกที่ได้รับการยกย่องเชิดชูประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น (more…)
เยอรมนีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 โรงสุดท้ายแล้ว

เยอรมนีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 โรงสุดท้ายแล้ว

Energy & Green
ประเทศเยอรมนีดำเนินการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เหลืออยู่ 3 โรงสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ตั้งเป้าเอาชนะความท้าทายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งกำเนิดพลังงานที่มีความเสี่ยงในหลากหลายมิติ แม้ในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงด้านพลังงานหลากหลายปัจจัยก็ตาม (more…)
10 บริษัทฯ ขานรับ IRA ลงทุนการผลิตในสหรัฐอเมริกา

10 บริษัทฯ ขานรับ IRA ลงทุนการผลิตในสหรัฐอเมริกา

News, Uncategorized
Inflation Reduction Act (IRA) หรือกฎหมายลดเงินเฟ้อโดย Joe Biden ประธานาธิบดบีแห่งสหรัฐอเมริกานั้นสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดผู้ผลิตกลับประเทศ ซึ่งนโยบายสีเขียวที่อยู่ภายในกฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการลงทุนขึ้นสำหรับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับพลังงานและคาร์บอน (more…)
RMIT เจ๋ง! พัฒนาวิธีการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นไฮโดรเจนได้โดยตรง

RMIT เจ๋ง! พัฒนาวิธีการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นไฮโดรเจนได้โดยตรง

Energy & Green
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย RMIT ได้พัฒนากระบวนการสร้างไฮโดรเจนจากน้ำทะเลโดยตรงและไม่จำเป็นต้องดำเนินการ Desalination หรือการกลั่นน้ำทะเลเพื่อกำจัดเกลือก่อน ทำให้เกิดกระบวนการที่มีต้นทุนถูกกว่าและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสามารถลดคราร์บอนในกระบวนการไปพร้อม ๆ กันได้อีกด้วย ถือเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียว (more…)
‘อาเซียน’ พื้นที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยุคใหม่

‘อาเซียน’ พื้นที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยุคใหม่

Energy & Green
พลังงานยุคใหม่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันวิกฤติด้านพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการทำธุรกิจต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นนั้นจะมีพื้นที่อาเซียนเป็นหัวใจสำคัญที่จะสะท้อนภาพผลลัพธ์ที่ทั่วโลกต่างหมายปองได้อย่างชัดเจนที่สุด (more…)
‘Green Financing’ แหล่งเงินทุนเพื่อการเติบโตของโรงงานในยุคแห่งความยั่งยืน

‘Green Financing’ แหล่งเงินทุนเพื่อการเติบโตของโรงงานในยุคแห่งความยั่งยืน

Energy & Green, Hilight
เรื่องของความยั่งยืนนั้นเป็นมากกว่ากระแสความรับผิดชอบต่อสังคมไปจนถึงสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ แต่ยังหมายถึงการเติบโตและความสามารถในการแข่งขัน นโยบายด้านพลังงานสะอาด ลดคาร์บอน ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อ Stakeholder ในธุรกิจ กลายเป็นปัจจัยที่ถูกพิจารณาทั้งในด้านการร่วมลงทุน การประเมินความน่าเชื่อถือ รวมถึงความนิยมหรือต่อต้านจากผู้บริโภค และในหลาย ๆ ประเทศกำลังจะใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (more…)
ISCAR sustainability | อีสคาร์ – ความยั่งยืน

ISCAR sustainability | อีสคาร์ – ความยั่งยืน

Video
ภายใต้ยุคแห่งความยั่งยืนที่รัฐบาล ผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลายแห่งทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัท ISCAR ได้ร่วมยึดมั่นแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมคำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งต่อคุณค่าจากการทำงานไปสู่ผู้คนในยุคถัดไป (more…)
แผงพลังงานอาทิตย์อาจสร้างพลังงานได้ 24/7 ในไม่ช้า

แผงพลังงานอาทิตย์อาจสร้างพลังงานได้ 24/7 ในไม่ช้า

Energy & Green
นักวิจัยจาก University of Houston ค้นพบวิธีการที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ไปตลอดกาล ด้วยความสามารถที่ทำงานได้ 24/7 แตกต่างจากเดิมที่สามารถทำงานได้เฉพาะเวลากลางวันหรือตอนมีแดดจัดเท่านั้น (more…)
‘โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า’ จุดเริ่มต้นของความยั่งยืนในโรงงานที่ใครก็ทำได้

‘โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า’ จุดเริ่มต้นของความยั่งยืนในโรงงานที่ใครก็ทำได้

Energy & Green, Hilight
เรื่องของความยั่งยืนที่กำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของโลกปัจจุบันนั้น สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การบริหารจัดการให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า และจุดเริ่มต้นของความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนี้ก็มาจากโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่ส่งผลต่อปริมาณพลังงาน ความปลอดภัย ไปจนถึงความสะอาดของคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่มีความอ่อนไหวโดยตรง (more…)
3 เทรนด์ผู้ผลิตแม่พิมพ์ต้องรู้ในยุคสมัยแห่งความยั่งยืน!

3 เทรนด์ผู้ผลิตแม่พิมพ์ต้องรู้ในยุคสมัยแห่งความยั่งยืน!

Energy & Green, Hilight
ข้อกำหนดเรื่องความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้โลกใบนี้ยังคงหมุนต่อไปได้โดยที่มนุษย์ยังคงอยู่ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งความยั่งยืนนี้เองในรูปแบบหนึ่งก็เป็นแนวทางสำหรับการลดต้นทุนในเวลาเดียวกัน สำหรับผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เรียกได้ว่าเป็นชิ้นส่วนตั้งต้นให้กับผู้ผลิตอื่น ๆ สามารถดำเนินนโยบายดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน ผู้ผลิตแม่พิมพ์จะทำอย่างไรจึงจะสามารถบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้าและการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดความยั่งยืนในเวลาเดียวกัน (more…)
×