Sunday, October 22MM Thailand

Tag: อุตสาหกรรมการผลิต

ไวเออร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2017 เตรียมโชว์สินค้านวัตกรรมลวด เคเบิล ท่อ และท่อร้อยสาย

ไวเออร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2017 เตรียมโชว์สินค้านวัตกรรมลวด เคเบิล ท่อ และท่อร้อยสาย

News
งานไวเวอร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2017 งานแสดงสินค้านานาชาติอุตสาหกรรมลวดและท่อที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภา กลับมาจัดงานอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไปเบค (BITEC) เปิดโอกาสให้เหล่าผู้เช้าชมงานได้พบกับมุมมองทางการตลาดที่เติบโตมากขึ้น อันเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน (more…)
ตามติดเทรนด์ ‘โรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่’ ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์

ตามติดเทรนด์ ‘โรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่’ ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์

Automation
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘แรงงาน’ เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของกระบวนการผลิต ทว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และอัตราการจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นอุปสรรคที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญและใช้การบริหารจัดการต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ (more…)
อุตฯ แดนมังกรผงาด จับงานวิจัยและพัฒนาอย่างแข็งขัน

อุตฯ แดนมังกรผงาด จับงานวิจัยและพัฒนาอย่างแข็งขัน

News
อุตสาหกรรมการผลิตถือเป็นหัวใจของเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่ต้องสงสัย จากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าของโลกในอดีตจวบจนปัจจุบัน ทำให้สถานะของประเทศจีนนั้นกลายมาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก ซึ่งในปี 2020 นั้น จีนตั้งเป้าสัดส่วนการผลิตในตลาดสารเคมีโลกไว้ถึง 40% แต่จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีมูลค่าต่ำกว่า 20% (more…)
จุดยืนของแรงงานมนุษย์ในยุคที่ ‘อะไรๆ ก็ 4.0’

จุดยืนของแรงงานมนุษย์ในยุคที่ ‘อะไรๆ ก็ 4.0’

Technology
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายในระยะเวลาอันสั้น นวัตกรรมมากมายเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีร่วมในขั้นตอนการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างระบบและการทำงานที่มีเสถียรภาพสามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ ระบบถูกพัฒนาต่อเป็นระบบอัตโนมัติและต่อยอดสู่ระบบหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ (more…)
TECH NC Turn Crisis into Chance เสริมศักยภาพการผลิตด้วย Automation

TECH NC Turn Crisis into Chance เสริมศักยภาพการผลิตด้วย Automation

Machine
กระแสเศรษฐกิจไทยรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่หลายๆ ฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดภาวะวิกฤตในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้เกิดภาวะชะงักงัน จะเห็นได้ว่าหลายๆ องค์กรเลือกที่จะอยู่นิ่ง ไม่ลงทุนพัฒนาในเรื่องใดเพิ่มเติม ทั้งนี้ก็เพื่อประคองให้ธุรกิจของตนรอดพ้นจากภาวะวิกฤตไปให้ได้ แต่ด้วยมุมมองธุรกิจที่คิดต่าง (more…)
เทคโนโลยีทางการแพทย์และการผลิตที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

เทคโนโลยีทางการแพทย์และการผลิตที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

Technology
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับแต่ละปัจเจกบุคคล ถือเป็นความต้องการที่สำคัญของเทคโนโลยีการแพทย์ ผู้ประกอบการจะสามารถจัดการประสานความต้องการดังกล่าวกับเทคโนโลยีการผลิต (more…)
RFID: อีกหนึ่งเทคโนโลยีบริหารกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ ภายใต้กรอบแนวคิด Internet of Things (IoT)

RFID: อีกหนึ่งเทคโนโลยีบริหารกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ ภายใต้กรอบแนวคิด Internet of Things (IoT)

Technology
เทคโนโลยีสำหรับติดตาม (Tracking) สินค้า วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างล้วนเชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างกัน ภายใต้กรอบของแนวคิด ‘Internet of Things: IoT’ (more…)
แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

Productivity
ปัจจุบันผู้เขียนได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ในบริษัททำการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกแห่งหนึ่ง ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ในอีกบทบาทหนึ่ง รับบทบาทที่ปรึกษาในองค์กร ในการปรับปรุงกระบวนการภายในโดยนำเทคนิคลีน (Lean) เข้ามาประยุกต์ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการภายใน (more…)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

Productivity
Takt Time (แท็คไทม์;  T/T) หมายถึง ความเร็วในการผลิต มีที่มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า จังหวะดนตรี ซึ่งเราใช้ Takt Time ในการกำหนดจังหวะการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้เป็นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการ (more…)
พื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ฉบับผู้ใช้งาน (ตอนที่ 3)

พื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ฉบับผู้ใช้งาน (ตอนที่ 3)

Automation
ความเดิมจากตอนที่แล้ว... พื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ฉบับผู้ใช้งาน (ตอนที่ 2) โครงสร้างของหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแทนแขน หรือ Link และส่วนที่เป็นข้อต่อ (more…)
Menu
MM Thailand