Monday, April 22Modern Manufacturing
×

Tag: AXELIA

ยกระดับการหยอดของเหลวสำหรับโรงงานทุกไซส์การผลิตด้วยโซลูชัน Dispensing ระดับพรีเมียมจาก San-Ei Tech

ยกระดับการหยอดของเหลวสำหรับโรงงานทุกไซส์การผลิตด้วยโซลูชัน Dispensing ระดับพรีเมียมจาก San-Ei Tech

Fabrication, Hilight
ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องหยอดของเหลวมักจะพบปัญหาทั้งในเรื่องของคุณภาพการหยอด ความสม่ำเสมอ ปริมาณ ไปจนถึงความสูญเปล่าของสารเคมีในระบบ ด้วยเหตุนี้ San-Ei Tech ผู้เชี่ยวชาญด้านการหยอดของเหลวจากญี่ปุ่น จึงได้พัฒนาโซลูชันให้มีความอัจฉริยะและสามารถตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการหยอดของเหลวอัตโนมัติ ไปจนถึงจุดเล็ก ๆ อย่างการควบคุมปริมาณการหยอดของเหลวในปริมาณที่ไม่ขาดไม่เกิน หรือความเรียบร้อยของแนวหยอดซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน โดยครอบคลุมตั้งแต่ SME ไปถึงโรงงานขนาดใหญ่ (more…)
SuperSource: AXELIA เครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติพร้อมกล้องอัจฉริยะจาก San-Ei Tech

SuperSource: AXELIA เครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติพร้อมกล้องอัจฉริยะจาก San-Ei Tech

SuperSource
SuperSource พาทุกคนไปชมหุ่นยนต์หยอดของเหลว 3 แกน AXELIA ที่มาพร้อมความแม่นยำและคุณภาพการทำงานในระดับสูงด้วยโซลูชันกล้องอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์จริง (more…)
×