Friday, August 19Modern Manufacturing
×

‘กัญชา’ ดาบสองคมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ

เมื่อผู้ประกอบการฝันถึงแนวคิดสำหรับธุรกิจใหม่ กัญชาอาจทั้งช่วยและขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้มาจากการศึกษาวิจัยจาก Journal of Business Venturing โดยนักวิจัยจาก Washington State University

จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่ใช้กัญชาสามารถสร้างแนวคิดธุรกิจรูปแบบใหม่ได้ เช่น การออกกำลังกายแบบไร้น้ำหนักหรือไร้แรงโน้มถ่วงผ่าน VR ซึ่งมีความเป็นป้จเจกสูงแต่อาจเกิดขึ้นจริงได้ยากหากเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้

การสร้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครและต้องเกิดขึ้นได้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งสองสิ่งมักจะคานและค้านเป็นข้อจำกัดระหว่างกันอยู่เสมอ ทีมวิจัยพบว่าการเพิ่มขึ้นของความคิดสร้างสรรค์และการลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงของผู้ใช้งานกัญชานั้นเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ใช้นั้น เป็นเพียงพื้นผิวของผู้ประกอบการที่มีความทะเยอทะยานในการค้นหาแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ ผลกระทบจากผู้ประกอบการที่ใช้กัญชาจะหายไปหากพบว่ามีประสบการณ์ในการก่อตั้งธุรกิจมากกว่า 1 ธุรกิจ

ผู้ประกอบการ 254 คนที่เข้าร่วมการศึกษานี้ได้สำเร็จหลักสูตร Venture Ideation สร้างแนวคิดสำหรับธุรกิจใหม่ ๆ มากมายเท่าที่จะเป็นไปได้บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Virtual Reality โดยเหล่าผู้ประกอบการได้ตอบคำถามเกี่ยวกับขอบเขตประสบการณ์ทางธุรกิจ แรงผลักดันในความเป็นผู้ประกอบการและรูปแบบการใช้กัญชา

ที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญได้ให้คะแนนความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครและความสามารถในการทำงานให้เกิดขึ้นได้จริงจากเหล่าผู้ประกอบการแต่ละคน โดยทีมวิจัยได้แบ่งกลุ่มออกเป็นผู้ใช้กัญชาและผู้ที่ไม่ใช้กัญชา ในกลุ่มที่มีการใช้กัญชานั้นพบว่ามีรายงานการใช้ยาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20 ครั้งในรอบเดือนที่ผ่านมา

นักวิทยาศาสตร์จาก WSU ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยผู้ประกอบการและชุมชนธุรกิจว่าการใช้กัญชาเมื่อไหร่ อย่างไร และเงื่อนไขใดจะมีประโยชน์และเป็นอันตรายกับกระบวนการสร้างธุรกิจได้อย่างไรบ้าง การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ยาเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ของธุรกิจ แต่ก็ยังไม่อาจครอบคลุมได้ทั้งหมดที่มีในแนวทางดังกล่าว

ผลของการใช้กัญชานั้นจะมีผลเรื้อรังต่อเนื่องได้ยาวนานเป็นเดือนรวมถึงการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะมีความคิดที่อิสระมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งผลของการศึกษาในปัจจุบันยังคงหยุดไว้ที่ว่าการรายงานผลการศึกษาว่ามีการใช้หรือไม่และผลลัพธ์เป็นอย่างไร และในอนาคตตั้งเป้าวิจัยเพื่อค้นหาว่าหากผู้ประกอบการใช้กัญชาแล้วอยู่ในสถานะ ‘ของขึ้น’ อย่างไรจะส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ภายใต้การทดสอบแบบสุ่ม

ผลของการศึกษาในปัจจุบันแนะนำว่าการใช้กัญชาอาจได้ผลดีสำหรับในช่วงระดมสมองช่วงแรกสำหรับกระบวนการหาไอเดียธุรกิจ นักวิจัยยังคงยืนยันถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีความหนักแน่นเป็นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อให้เปิดตัวบริษัทใหม่ได้อย่างประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ทีมวิจัยยังเสนอเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการที่ใช้กัญชานั้นอาจได้รับผลดีจากผู้ที่ไม่ได้ใช้ยา เพื่อพัฒนาให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงจากความคิดที่เกิดขึ้น สิ่งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ใช้กัญชาและมีความตื่นเต้นในการนำแนวคิดที่ได้มาทำให้เกิดขึ้นแต่ไม่มีประสบการณ์ในการก่อตั้งธุรกิจใหม่มากนัก เนื่องจากบุคคลอื่นสามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้การตรวจสอบความเป็นจริงของแนวคิดได้

ที่มา:
News.wsu.edu

บทความที่เกี่ยวข้อง:
ก.อุตฯ เตรียมรับรองห้องแล็บทดสอบกัญชา สวทช.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×