Friday, July 30Modern Manufacturing
×

Automation

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร การออกแบบ การเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักร กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ฯลฯ

รู้จัก 5 ขั้นของการใช้ AI ในการการผลิต

รู้จัก 5 ขั้นของการใช้ AI ในการการผลิต

Automation
การใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การทำงานสนับสนุนมนุษย์ ไปจนถึงการทำงานได้ด้วยตัวเองแบบเต็มศักยภาพ ในการใช้งานระบบอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งลำดับขั้นการบูรณาการออกเป็น 5 ลำดับตามการมีส่วนร่วม (more…)
ความเป็นมนุษย์อาจไม่ชัดเจนอีกต่อไปเมื่อหุ่นยนต์เริ่มเรียนรู้ที่จะ ‘เห็นอกเห็นใจ’

ความเป็นมนุษย์อาจไม่ชัดเจนอีกต่อไปเมื่อหุ่นยนต์เริ่มเรียนรู้ที่จะ ‘เห็นอกเห็นใจ’

Automation
หลายครั้งในการถกเถียงแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ออกจากหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) 'ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)' มักเป็นหนึ่งในความแตกต่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เนื่องจากความเห็นอกเห็นใจนั้นเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการคิดและจินตนาการที่จะสวมบทบาทเป็นตัวตนอื่นนอกจากตัวเองเพื่อทำความเข้าใจโดยมองผ่านมุมมองที่ใกล้เคียงกันที่สุด คุณสมบัตินี้ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันนักวิจัยได้เปิดประตูบานใหม่ให้กับวงการหุ่นยนต์ที่เริ่มจะคาดเดาคู่หูที่ต้องทำงานด้วยกันได้แล้ว (more…)
รู้จัก 3 หุ่นยนต์สัญชาติไทยจาก OBODROID

รู้จัก 3 หุ่นยนต์สัญชาติไทยจาก OBODROID

Automation
บริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทสัญชาติไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI)  ตั้งเป้าพัฒนาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย, หุ่นยนต์ต้อนรับ, หุ่นยนต์โฆษณา, หุ่นยนต์ส่งของ และหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว โดยปัจจุบันได้พัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมา 3 รุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการของตลาดในปัจจุบัน (more…)
บทสรุปหุ่นยนต์อุตฯ ปี 2020 และแนวโน้มหุ่นยนต์ในประเทศไทยปี 2021

บทสรุปหุ่นยนต์อุตฯ ปี 2020 และแนวโน้มหุ่นยนต์ในประเทศไทยปี 2021

Automation, Hilight
แนวโน้มการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระยะสั้นสำหรับประเทศไทยหรือ 3 ปีนับจากนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสำหรับอุตสาหกรรมทุกขนาด สอดคล้องกับเทรนด์โลกซึ่งปัจจุบันภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 พบว่ามีการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น (more…)
SME รับมือความท้าทายใหม่ด้วยการเลือกใช้ Ecosystem ที่คุ้มค่า

SME รับมือความท้าทายใหม่ด้วยการเลือกใช้ Ecosystem ที่คุ้มค่า

Automation, Hilight
สถานการณ์ปัจจุบันในการผลิตไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือซัพพลายเชนต่าง ๆ ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายรูปแบบใหม่ที่เป็นผลกระทบจากทั้ง COVID-19 สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้งานระบบอัตโนมัติในการผลิตจึงต้องเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย และการลงทุนสำหรับระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับ SME จำเป็นต้องมี Ecosystem ที่คุ้มค่า เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ (more…)
Robosta Cafe’ โรงงานผลิตกาแฟระบบอัตโนมัติที่ทุกคนสัมผัสได้

Robosta Cafe’ โรงงานผลิตกาแฟระบบอัตโนมัติที่ทุกคนสัมผัสได้

Automation, Hilight
สุนทรียภาพเป็นเรื่องของรสนิยมที่สามารถขายและสร้างมูลค่าได้ เป็นความคลาสสิกที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็สามารถสร้างความแตกต่างและโดดเด่นได้ ซึ่งการดื่มกาแฟก็ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีความลึกซึ้ง ซึ่งหลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าความซับซ้อนเหล่านี้ก็สามารถสร้างสรรค์ผ่านระบบอัตโนมัติได้อย่างละเมียดละไม ภายใต้แนวคิดของ Robosta Cafe’ รสนิยม สุนทรียภาพและเทคโนโลยีสามารถผสมผสานกันได้อย่างกลมกล่อมลงตัว (more…)
อุตสาหกรรมน้ำตาลกับระบบอัตโนมัติที่ (จำเป็น) ต้องใช้

อุตสาหกรรมน้ำตาลกับระบบอัตโนมัติที่ (จำเป็น) ต้องใช้

Automation, Hilight
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกษตรกรรมยุคใหม่ต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบอัตโนมัติมากขึ้น ทั้งจากเครื่องจักรที่จะเข้ามาเสริมสมรรถนะการผลิต หรือจัดการระบบในการผลิตทั้งหมด เพื่อเพิ่มสถานะการแข่งขัน ในโลกยุคหลังโควิด-19  อุตสาหกรรมที่ยังมีแนวโน้มที่ดีหากเทียบกับอุตสาหกรรมภาคอื่น ๆ  หนีไม่พ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม หนึ่งในปัจจัย 4 ที่ไม่มีวันห่างหายไปจากชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใด และส่วนประกอบสำคัญในอาหารทั้งหมดในโลกนี้ที่เราขาดไม่ได้เลยและต้องมีใช้แทบทุกครัวเรือนก็คือน้ำตาล (more…)
EEC Automation Park ส่งต่ออนาคตสู่ผู้ประกอบการและประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

EEC Automation Park ส่งต่ออนาคตสู่ผู้ประกอบการและประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

Automation, Hilight
Eastern Economic Corridor (EEC) หรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งซัพพลายเชน ภาครัฐได้สนับสนุนให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อทำการผลักดันอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เกิดการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตยุค 4.0 จึงทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะทางสำหรับระบบอัตโนมัติขึ้นมาอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ EEC Automation Park ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายมิติ ซึ่ง Modern Manufacturing ได้มีโอกาสสัมภาษณ์และเก็บเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ EEC Automation Park มาฝากกันครับ (more…)
สร้างอาคารอัจฉริยะให้ฉลาดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานมากขึ้น

สร้างอาคารอัจฉริยะให้ฉลาดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานมากขึ้น

Automation, Hilight
ในอนาคต ผู้คนจะอาศัยอยู่ในเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ.2020 ประชากรโลก 56% จะอาศัยในเมือง และจะเพิ่มขึ้นเป็น 68% ภายในปี ค.ศ.2050 ซึ่งหมายความว่าทรัพยากรที่มีอยู่จะต้องถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องลดการใช้พลังงานโดยรวมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง (more…)
การระบาดครั้งใหญ่ผลักดันให้ ‘โคบอทส์’ ใช้ในภาคส่วนสุขภาพทั่วโลก

การระบาดครั้งใหญ่ผลักดันให้ ‘โคบอทส์’ ใช้ในภาคส่วนสุขภาพทั่วโลก

Automation
บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท  (Universal Robots: UR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์จากประเทศเดนมาร์กและเป็นผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน หรือที่เรียกว่า 'โคบอทส์' (Collaborative robots: Cobost) ที่ออกแบบให้ทำงานร่วมกับมนุษย์  ได้แนะบรรดาผู้นำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อรับมือกับความท้าทายจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด -19 (more…)
×