Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

วิจัยเผย Exoskeleton ลดการเจ็บหลังในการทำงานได้ถึง 60%

การศึกษาวิจัยที่นำโดยทีมวิจัยจาก Vanderbuilt University เปิดเผยให้เห็นข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นกับผลกระทบจากการใช้งาน Exoskeleton ในการลดความเสี่ยงสำหรับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

เครื่องมือที่ทีมวิจัยใช้เก็บข้อมูลและตรวจสอบชื่อว่า Exo-LiFFT ที่จะช่วยบริษัทคำนวณหาวิธีก้าวข้ามการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของแรงงานอันแสนทุกข์ทรมาน ซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่ผิดพลาดและยังเป็นตัวเร่งให้แรงงานที่มีทักษะต้องเกษียณก่อนเวลาอันสมควร

งานวิจัยนี้ถูกเผยแพร่ในวารสาร Journal of Applied Ergonomics แสดงให้เห็นว่าการใช้ Exoskeleton นั้นสามารถลดการบาดเจ็บที่หลังสำหรับแรงงานที่ยกของได้ 20 – 60% ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่กระทบต่อพลวัตรในตลาดแรงงานอยู่ไม่น้อยในปัจจุบัน

การออกแรงที่มากไปนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หลังช่วงล่างนั้นเกิดอาการเจ็บปวดและบาดเจ็บ คิดเป็น 38.5% ของโรคกล้ามเนื้อและกระดูก (จากข้อมูลของกรมแรงงานสหรัฐอเมริกา)

ที่มา:
Engineering.vanderbilt.edu

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
จะเกิดอะไรขึ้นหากวิศวกรผสาน AI, กล้องสวมใส่และหุ่นยนต์แบบ Exoskeleton ที่เดินได้เข้าด้วยกัน?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×