Thursday, July 20MM Thailand

Automation

COBOT นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์

COBOT นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์

ปัจจุบันนวัตกรรมหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทกับวงการอุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากรายงานของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (InternationalFederation of Robotics) เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกร

Machine

10 FACTORIES VISIT ตอกย้ำ… ไต้หวันส่งออกเครื่องจักรเป็นอันดับ 4 ของโลก

10 FACTORIES VISIT ตอกย้ำ… ไต้หวันส่งออกเครื่องจักรเป็นอันดับ 4 ของโลก

หนึ่งในนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ไต้หวันเร่งสนับสนุน คือ การมุ่งเป้าขับเคลื่อน 5 นวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ คือ Green Energy, Biotech & Pharmaceutical, National Defence, Asi

Industrial Economics

จะไป Thailand 4.0 ได้ ต้องเตรียมคน

จะไป Thailand 4.0 ได้ ต้องเตรียมคน

เราคนไทยหลายๆ คนดูการพัฒนาประเทศแล้วเป็นปลื้ม แต่ก็อดหงุดหงิดไม่ได้ว่าทำไมเราต้องซื้อเขาอยู่ร่ำไป ว่ากันแรงๆ ก็คือ ‘ซื้อตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ’ เราไม่มีศักยภาพเลยหรือ? หรือว่าคน

TECHNOLOGY

AI ROBOT in Aging Society

AI ROBOT in Aging Society

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
พาหนะน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ EV ตลาดแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

พาหนะน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ EV ตลาดแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle หรือ EV ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาล
ข่าวดีสำหรับเจ้าของโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม เปลี่ยน! เพื่อความคุ้มค่าและยั่งยืน

ข่าวดีสำหรับเจ้าของโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม เปลี่ยน! เพื่อความคุ้มค่าและยั่งยืน

‘Wall Tech’ ทุ่มลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงยกแพลนท์จากเยอรมนีผลิตของดี FIWall i370 หรื

ENERGY

ประเทศไทยวันนี้ อะไรๆ ก็ 4.0

ประเทศไทยวันนี้ อะไรๆ ก็ 4.0

แล้วอะไร คือ ตัวตนของ 4.0 (สี่จุดศูนย์) เทคโนโลยี นวัตกรรม การพึ่งพาตนเอง การพึ่งพากันเอง ประชารัฐ หรือการก้าวข้ามกับดักทางแนวคิดเดิมๆ สู่การเชื่อมโยงกับองค์ประกอบภายนอกสู่โลกของ D

Productivity

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในวิถี WORKER ด้วย LEAN 9 ขั้นตอน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในวิถี WORKER ด้วย LEAN 9 ขั้นตอน

ในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีเทคนิควิธีการที่นำมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเรื่องของต้นทุนและผลผลิต ขั้นตอนกระบวนการรูปแบบผลิ

System

ECO INDUSTRY อุตสาหกรรมยุคใหม่ ต้องสมดุลเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ECO INDUSTRY อุตสาหกรรมยุคใหม่ ต้องสมดุลเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมล้วนแต่มุ่งเน้นผลกำไรที่เกิดจากการผลิต ซึ่งแม้จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจอุต