Tuesday, August 22MM Thailand

Productivity

ข้อปฏิบัติในการติดตั้งและตรวจสอบสภาพการใช้งานของมอเตอร์ กำลังแบบ 3 เฟส ในภาคอุตสาหกรรม

ข้อปฏิบัติในการติดตั้งและตรวจสอบสภาพการใช้งานของมอเตอร์ กำลังแบบ 3 เฟส ในภาคอุตสาหกรรม

Productivity
มอเตอร์มีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนไฟฟ้าที่หมุนหรือเคลื่อนได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายต่องานวางแผนขั้นพื้นฐานสำหรับการติดตั้ง การขนส่ง การประกอบการ การปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ดูแลจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ (more…)
คุณนิรันดร์ ล้ำเลิศลักษณชัย ก้าวสู่ CEO เบเจอร์ บี.กริม ด้วยแนวคิด… ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

คุณนิรันดร์ ล้ำเลิศลักษณชัย ก้าวสู่ CEO เบเจอร์ บี.กริม ด้วยแนวคิด… ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

Productivity
คุณนิรันดร์ ล้ำเลิศลักษณชัย กรรมการผู้จัดการ คือหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จระดับ Top 3 ของอุตสาหกรรมอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นไทย ในนาม เบเจอร์ บี.กริม กว่า 28 ปีที่สั่งสมประสบการณ์ และสร้างสรรค์งาน ผ่านทั้งงานติดตั้งให้บริการ จนกล่าวได้ว่า เขาเป็นทั้งนักวิเคราะห์ นักสื่อสาร และนักพัฒนา หลักไมล์ทั้งหมดที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นพื้นฐานที่ดี รวมถึงการทำงานอย่างหนักก็เป็นเบ้าหลอมสำคัญ จนวันนี้ทั้งตัวเองและองค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งจนน่าจับตามอง (more…)
งานวิจัยและพัฒนา เข็มทิศสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน…

งานวิจัยและพัฒนา เข็มทิศสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน…

Productivity
“You can't look at the problem and say, 'I want them to do more, better, faster miracles - and not invest in research, not invest in development, and have those miracles delivered to me free.' It's unrealistic.” – Dean Kamen นวัตกรผู้คิดค้น Segway และผู้ก่อตั้งองค์กรระดับนานาชาติซึ่งจัดการแข่งขันด้านหุ่นยนต์ FIRST จากความต้องการที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่มากขึ้น รวมถึงเอกลักษณ์ที่น่าจับตามอง สร้างจุดขายและจุดยืนที่สำคัญโดดเด่นในตลาดหรือเรียกอีกอย่างกว่าการสร้าง ‘นวัตกรรม’ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองหรือมิได้ถูกหยิบยื่นมาให้กันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้นหากต้องการนวัตกรรมจำเป็นจะต้องสรรค์สร้างและพัฒนาขึ้นมา ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาด ความได้เปรียบทางด้านภาษี ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น โปรโมทพัน
เติมพลังขับเคลื่อน…เพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

เติมพลังขับเคลื่อน…เพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

Productivity
หนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรมการผลิต นั่นก็คือ เครื่องจักร ตัวแปรสำคัญของคุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมา ทั้งนี้ เครื่องจักรที่ดีต้องทำงานได้เต็มพละกำลัง ใช้งานได้ตลอดเวลา และไม่ผลิตของเสียเลย โดยสามารถสังเกตได้จากประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ได้แก่ อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ (more…)
การจัดการความรู้กับการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

การจัดการความรู้กับการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

Productivity
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งในปัจจุบัน การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้าง ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้แก่องค์กรได้ (more…)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในวิถี WORKER ด้วย LEAN 9 ขั้นตอน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในวิถี WORKER ด้วย LEAN 9 ขั้นตอน

Productivity
ในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีเทคนิควิธีการที่นำมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเรื่องของต้นทุนและผลผลิต ขั้นตอนกระบวนการรูปแบบผลิตต่างๆ ล้วนมีข้อเด่นและข้อด้อยแตกต่างกันไป ซึ่งการเฝ้าดูและใส่ใจในรายละเอียดแต่ละขั้นตอนจนพบเจอรายละเอียดปลีกย่อยที่ส่งผลต่อการผลิตนั้น ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาศักยภาพการผลิตไปพร้อมกันในตัวกระบวนการเหล่านี้มีชื่อว่า LEAN (more…)
การตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง

การตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง

Productivity
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพเครื่องจักร เป็นกระบวนการสำคัญในการติดตามสภาพเครื่องจักรเพื่อบำรุงรักษาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร เช่น การตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักร การใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิในการทำงานของเครื่องจักร การตรวจสภาพมอเตอร์การตรวจสอบการรั่วไหล การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย เป็นต้น (more…)
ลดต้นทุนอย่างไร? ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ลดต้นทุนอย่างไร? ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

Productivity
การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์สำหรับการดำเนินกิจการในแวดวงอุตสาหกรรม เพราะต้นทุนที่ผู้ประกอบการสามารถลดลงได้ ย่อมหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น ทว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการลดต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรที่มากขึ้น ก็คือ การลดต้นทุนที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้นั่นเอง (more…)
ERGONOMICS หลักที่ต้องคำนึงถึง สำหรับความปลอดภัยของแรงงาน

ERGONOMICS หลักที่ต้องคำนึงถึง สำหรับความปลอดภัยของแรงงาน

Productivity
ความเข้าใจต่อหลักสรีรศาสตร์ (Ergonomics) สำหรับโรงงานที่ใช้แรงงานเป็นหลักจะสร้างความคุ้มค่าสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถถนอมสุขภาพจากการใช้แรงงานของผู้ปฏิบัติงานได้ รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งยังคงต้องใช้แรงงานคนในการดำเนินการเป็นหลัก (more…)
บำรุงรักษา ‘เพลา’ แก้ไขปัญหาถูกจุด บรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร

บำรุงรักษา ‘เพลา’ แก้ไขปัญหาถูกจุด บรรเทาความเสียหายของเครื่องจักร

Productivity
เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมีการทำงานโดยอาศัยการส่งกำลังจากมอเตอร์ผ่านมูเล่ย์และสายพานก่อนที่จะส่งมายังเพลาขับ ซึ่งการส่งกำลังของเครื่องจักรเหล่านี้ส่วนใหญ่กว่า 75% - 90 % ใช้การส่งกำลังด้วยเพลาที่รองรับด้วยลูกปืน (Bearing) โดยมีเฟืองเป็นตัวส่งกำลัง จากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง ดังนั้น การทำงานของเครื่องจักรจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับชิ้นส่วนหลักๆ คือ เฟือง (Gear) ลูกปืน (Bearing) และเพลา (Shaft) (more…)