Tuesday, June 27MM Thailand

Productivity

ลดความสูญเปล่างานบำรุงรักษา… ได้อย่างไร?

ลดความสูญเปล่างานบำรุงรักษา… ได้อย่างไร?

Productivity
ปัญหาความผันผวนในกระบวนการผลิตมักเกิดจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในสายการผลิต ทำให้งานบำรุงรักษาเป็นปัจจัยสนับสนุนความน่าเชื่อถือกระบวนการ โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาที่มุ่งป้องกันการเกิดปัญหาความขัดข้องของเครื่องจักรและการซ่อมแซมหากเกิดปัญหาขณะใช้งาน แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ฝ่ายงานบำรุงรักษามักมองข้ามความสำคัญของการขจัดความสูญเปล่า ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเพิ่มผลิตภาพ (more…)
แนวทางการนำเสนอเว็บไซต์บริษัทบนสมาร์ทโฟน

แนวทางการนำเสนอเว็บไซต์บริษัทบนสมาร์ทโฟน

Hilight, Productivity
ตลอดสิบปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเว็บไซต์มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่เคยเป็นเพียงพื้นที่สำหรับนำเสนอข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีการตอบโต้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมน้อยมากก็กลับกลายมาเป็นเว็บไซต์ที่มีความเป็น Dynamic มากยิ่งขึ้น โดยสามารถตอบโต้กับผู้ชมราวกับว่าเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องพีซีเลยทีเดียว (more…)
จิรพร ศุภจำปิยา หญิงแกร่งแห่ง DECC ประสบควมสำเร็จด้วยชีวิตคิดบวก

จิรพร ศุภจำปิยา หญิงแกร่งแห่ง DECC ประสบควมสำเร็จด้วยชีวิตคิดบวก

Productivity
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คอยให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานและต่อยอดเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการผลิต เมื่อปลายปี 2558 คุณจิรพร ศุภจำปิยา ได้มานั่งตำแหน่งผู้อำนวยการ  (more…)...
พลิกปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง ด้วยระบบการบำรุงรักษาเชิงรุก

พลิกปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง ด้วยระบบการบำรุงรักษาเชิงรุก

Hilight, Productivity
เนื่องจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพกระบวนการและอาจรุนแรงถึงต้องหยุดสายการผลิต รวมถึงการใช้เวลาแก้ไขปัญหานาน ส่งผลให้เกิดงานระหว่างผลิตในรูปสต็อกค้าง สภาพดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในสายการผลิต ทำให้งานบำรุงรักษาเป็นปัจจัยสนับสนุนความน่าเชื่อถือกระบวนการ โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาที่มุ่งป้องกันการเกิดปัญหาความขัดข้องของเครื่องจักรและการซ่อมแซมหากเกิดปัญหาขึ้นขณะใช้งาน (more…)
GBS เดินหน้าเต็มกำลัง สร้างคุณค่าที่แตกต่างอย่างเด่นชัด มุ่งผลลัพธ์เป็นเลิศให้กับคู่ค้าในยุค 4.0

GBS เดินหน้าเต็มกำลัง สร้างคุณค่าที่แตกต่างอย่างเด่นชัด มุ่งผลลัพธ์เป็นเลิศให้กับคู่ค้าในยุค 4.0

Productivity
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ด้าน ภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยรอบด้านทั้งที่สามารถควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ (more…)
ความรู้สู่ปฏิบัติการ เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้า (ตอนจบ)

ความรู้สู่ปฏิบัติการ เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้า (ตอนจบ)

Productivity
ความเดิมจากตอนที่แล้ว… ความรู้สู่ปฏิบัติการ เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้า 2 คุยกันมาสองตอนเกี่ยวกับการเริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้าในท่าที่สำคัญๆ 6 แบบฝึกหัด ซึ่งคนจะเป็นช่างเชื่อมต้องฝึกจริงๆ มีแทรกแบบฝึกตัดเหล็กหนาด้วยแก๊ส ตัดอย่างไรให้ได้แนวตัดสวย แม้สมัยนี้จะมีการตัดด้วยพลาสมา เลเซอร์และน้ำเข้ามาอีก แต่ควรจะต้องรู้ว่าตัดอย่างไรให้ได้แนวตัดเรียบสวยไม่ต้องเสียเวลาในการเจียรแต่งซึ่งเป็นต้นทุนของงาน (more…)
Method to Zero Machine Failure วิธีลดปัญหาเครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์

Method to Zero Machine Failure วิธีลดปัญหาเครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์

Hilight, Productivity
การกำหนดเป้าหมายงานบำรุงรักษาจะมีการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงาน โดยเฉพาะประเด็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือ PM ที่ต้องดำเนินการคัดเลือกเครื่องจักรที่มีผลกระทบต่อกระบวนการและบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมทำเครื่องหมายบนเครื่องจักรด้วย แต่ละองค์กรได้กำหนดแผนบำรุงรักษาแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพเครื่องจักรและความพร้อมทางทรัพยากรในกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (more…)
ความรู้สู่ปฏิบัติการ เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้า 2

ความรู้สู่ปฏิบัติการ เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้า 2

Productivity
ความเดิมจากตอนที่แล้ว… ความรู้สู่ปฏิบัติการ เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้า ในตอนที่ผ่านมา เราได้คุยกันถึงเรื่อง เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้าให้ผู้ที่ต้องการจะยึดอาชีพช่างเชื่อมที่ได้มาตรฐานตามรูปแบบของเยอรมัน โดยเราเริ่มจากการเชื่อมพอกซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบฝึก แล้วตามด้วยการเชื่อมเข้ามุมเป็นแบบฝึกที่ 2 ฉบับนี้เราจะคุยกันต่ออีก 3 แบบฝึก โดยเริ่มจากการฝึกเชื่อมแนวตั้ง (more…)
ความรู้สู่ปฏิบัติการ เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้า

ความรู้สู่ปฏิบัติการ เริ่มฝึกเชื่อมไฟฟ้า

Productivity
หลังจากเราได้ผ่านการเรียนรู้ และทำความรู้จักกับชนิดของลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม และอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเชื่อมแล้ว มาทำความรู้จักกันว่า การฝึกฝีมือนั้นควรจะเริ่มอย่างไร (more…)
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โตรับตลาดใหม่ ไทยซันเอะ ชู หัวใจคือเทคโนโลยีและคุณภาพ

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โตรับตลาดใหม่ ไทยซันเอะ ชู หัวใจคือเทคโนโลยีและคุณภาพ

Productivity
กว่า 30 ปี ที่ไทยซันเอะดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะ เพื่อป้อนแก่บริษัทที่ผลิตยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และอื่นๆ สั่งสมความเชื่อมั่นและเชื่อใจผ่านคุณภาพ จนวันนี้ขึ้นแท่นผู้นำวงการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย (more…)