Thursday, March 21MM Thailand

Productivity

เรื่องที่ควรทำเพื่อรักษาพนักงาน

เรื่องที่ควรทำเพื่อรักษาพนักงาน

Productivity
ผ่านไปกว่าไตรมาส ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง โดยเฉพาะเรื่องของ “คน” ผ่านช่วงเทศกาล พนักงานลาออกหลังรับโบนัส ผ่านช่วงเวลาพนักงานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร หลังจากลองผิดลองถูก ชนิดที่หลายคนเสียวไส้ (more…)
ความสำคัญของราคากับการตลาด

ความสำคัญของราคากับการตลาด

Productivity
(Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกันในตลาด โดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง ในปัจจุบันราคาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานการตลาดอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารจะต้องกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ (more…)
สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต

สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต

Productivity
เมื่อคนในองค์กรได้มาทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ความหลากหลาย องค์กรจึงต้องหาแนวทางในการรับมือ และจัดการกับความหลากหลายของ "คน" เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ปัญหา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดสัมมนา หัวข้อ “Maximizing Your Team's Diversity : สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต” (more…)
ฝันร้ายการผลิต จากวิกฤตสู่ความเข้มแข็ง

ฝันร้ายการผลิต จากวิกฤตสู่ความเข้มแข็ง

Productivity
ร้อนแรงกันตั้งแต่ต้นปีสำหรับนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และวิกฤตเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ องค์กรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน สิ่งที่องค์กรต้องทำในตอนนี้ คือ เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ เหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาส และความเข้มแข็ง (more…)
Lean Supply Chain Management กับความสำเร็จของ Toshiba และ Fujitsu

Lean Supply Chain Management กับความสำเร็จของ Toshiba และ Fujitsu

Productivity
ตามที่ท่านได้รู้ว่า “ระบบลีน” (Lean) นั้นได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในภาคการผลิต ความหมายของ Lean คือ การมุ่งที่จะลดความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากรภายในกระบวนการ โดยแนวคิดของลีนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (more…)
Six Sigma for Service Operation

Six Sigma for Service Operation

Productivity
Six Sigma เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมามีการนำหลักการ Six Sigma มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ซึ่งได้ผลลัพธ์ดีไม่แพ้กัน โดย “วชิรพงษ์ สาลีสิงห์” ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Six Sigma ได้เคยบรรยายในหัวข้อ “Six Sigma for Service Operation” ที่จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติไว้ไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้แนะนำแนวทางการปรับใช้ Six Sigma ในธุรกิจภาคบริการไว้ดังนี้ (more…)
การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง

การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง

Productivity
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง (Simple and Practical Strategic Planning: SPSP)” โดยมีคุณจิตติ รัศมีธรรมโชติ มาร่วมบรรยายถึงวิธีการที่วิทยากรประยุกต์ขึ้นมาเอง เหมาะสำหรับองค์กรที่ยังเขียนแผนกลยุทธ์ไม่เป็นระบบหรือองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้น ด้วยเทคนิคที่ง่ายเพื่อให้เห็นภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง (more…)
ทำอย่างไร..ให้พนักงานรักองค์กร

ทำอย่างไร..ให้พนักงานรักองค์กร

Productivity
ความรักคืออะไร? นักจิตวิทยา กล่าวว่า “ความรักเป็นเหมือนกาวที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของคนสองคนเอาไว้ กาวที่ว่าเหนียว สักวันย่อมเสื่อมสลาย เพราะฉะนั้นต้องหมั่นหยอดกาวอยู่เรื่อยๆ” เช่นเดียวกัน หากองค์กรทำให้พนักงานมีความสุข และเกิดความรักในองค์กรได้แล้วนั้น องค์กรต้องหมั่นยอดกาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอ จะหยุดไม่ทำอะไรเลยนั้นก็ไม่ได้ เพราะความต้องการของคนไม่คงที่ มนุษย์ต้องการความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก (more…)
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า อีกขั้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า อีกขั้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Productivity
โลกธุรกิจที่กว้างใหญ่ มีคู่แข่งมากราย เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่นหนึบ ไม่หนีไปไหน วีธีการสร้างแผนการแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าหรือที่เรียกว่า “Magnetic Service” คือการสร้างแบรนด์ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากการสร้างแบรนด์ให้สินค้าหรือบริการ เพราะว่าความสัมพันธ์นั้นไม่มีวันหยุดนิ่ง (more…)
วิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน

วิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน

Productivity
จอห์น ซี. แม็กเวลล์ กูรูด้านภาวะผู้นำ (Leadership) เคยกล่าวไว้ว่า “หน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางนั้นยากมาก เพราะต้องเจอกลุ่มคนถึง 4 มิติ ได้แก่ หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ใครที่ผ่านจุดนี้มาแล้วพอได้ขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับบนขององค์กร จะเข้าใจปัญหาได้อย่างถ่องแท้และแก้ปัญหาได้ถูกจุด” (more…)