Monday, May 20MM Thailand

Productivity

ยุทธวิธีบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ยุทธวิธีบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Productivity
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ให้บริการในการจัดการขนส่ง พิธีการศุลกากร และผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ที่ประมาณ 14% ของจีดีพี ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูง ซึ่งหากภาครัฐเร่งดำเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ก็จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ (more…)
การศึกษา คุณภาพอากาศภายในอาคาร ในอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ กรณีศึกษาในประเทศกรีซ

การศึกษา คุณภาพอากาศภายในอาคาร ในอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ กรณีศึกษาในประเทศกรีซ

Productivity
มีงานอยู่หลายต่อหลายงาน ระบุถึงคนส่วนใหญ่ใช้เวลาภายในอาคาร สถานที่ทำงาน หรือในบ้าน ในอาคารสาธารณะ รวมถึงในยานพาหนะ มากกว่า 80 % ของแต่ละวัน จึงทำให้คนตระหนักถึง เรื่องเกี่ยวกับ เชื้อโรค หรือสิ่งปนเปื้อนในสภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ การจาม ไอ หรือเกิดความระคายเคืองต่อตา และผิวหนัง จะเป็นอาการเบื้องต้นที่ส่งผลจากการรับรู้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด หรือ อากาศภายในอากาศมีการปนเปื้อน ซึ่งปัญหาทางการหายใจ และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจนี้ จะสามารถเกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้ หากได้สัมผัส หายใจเป็นระยะเวลานาน (more…)
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างชาญฉลาด

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างชาญฉลาด

Productivity
แอพพลิเคชั่นในไอแพดช่วยให้การนำเสนอกระแสพลังงาน ผลจากการวัดและข้อมูลทั้งหมดของเครื่องจักรเป็นไปอย่างชัดเจนและโปร่งใส ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองในบริษัท Spinnweberei คือ สามารถประหยัดพลังงานได้ 15% สำหรับกำลังการผลิตเท่าเดิม (more…)
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

Productivity
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในการผลิตวัตถุดิบส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เหล็กหล่อสำหรับ ผลิตเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งในอุตสาหกรรมหล่อโลหะนั้นโลหะกลุ่มเหล็กจัดได้ว่าเป็นประเภทที่ผลิตมากที่สุด ในขณะที่ขั้นตอนการหลอมโลหะก็เป็นขั้นตอนที่ใช้พลังงานสูงที่สุดถึงร้อยละ 70 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในกระบวนการผลิตชิ้นงานด้วยกรรมวิธีหล่อ (more…)
โซเชี่ยลมีเดียกับไลฟสไตล์การบริโภคของคนไทยในปัจจุบัน

โซเชี่ยลมีเดียกับไลฟสไตล์การบริโภคของคนไทยในปัจจุบัน

Productivity
อิทธิพลของโซเชี่ยลมีเดียต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจจากบริษัทวิจัยนีลเส็น ที่พบว่าโฆษณาในโซเชี่ยลมีเดียมีผลต่อการตัดสินซื้อใจของผู้บริโภคไทยมากและอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลก และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งไปกว่านั้น หากมีการ Like หรือ Follow ด้วยแล้ว ยิ่งมีผลต่อการซื้อของคนอื่นมากขึ้น (more…)
เรื่องที่ควรทำเพื่อรักษาพนักงาน

เรื่องที่ควรทำเพื่อรักษาพนักงาน

Productivity
ผ่านไปกว่าไตรมาส ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง โดยเฉพาะเรื่องของ “คน” ผ่านช่วงเทศกาล พนักงานลาออกหลังรับโบนัส ผ่านช่วงเวลาพนักงานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร หลังจากลองผิดลองถูก ชนิดที่หลายคนเสียวไส้ (more…)
ความสำคัญของราคากับการตลาด

ความสำคัญของราคากับการตลาด

Productivity
(Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกันในตลาด โดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง ในปัจจุบันราคาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานการตลาดอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารจะต้องกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ (more…)
สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต

สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต

Productivity
เมื่อคนในองค์กรได้มาทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ความหลากหลาย องค์กรจึงต้องหาแนวทางในการรับมือ และจัดการกับความหลากหลายของ "คน" เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ปัญหา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดสัมมนา หัวข้อ “Maximizing Your Team's Diversity : สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต” (more…)
ฝันร้ายการผลิต จากวิกฤตสู่ความเข้มแข็ง

ฝันร้ายการผลิต จากวิกฤตสู่ความเข้มแข็ง

Productivity
ร้อนแรงกันตั้งแต่ต้นปีสำหรับนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และวิกฤตเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ องค์กรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน สิ่งที่องค์กรต้องทำในตอนนี้ คือ เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ เหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาส และความเข้มแข็ง (more…)
ระบบลีนคืออะไร ? ระบบสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนควรรู้

ระบบลีนคืออะไร ? ระบบสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนควรรู้

Productivity
สิ่งที่ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและภาคโลจิสติกส์ให้ความสำคัญมากที่สุดคือผลประกอบการที่เป็นบวก ซึ่งการทำธุรกิจให้ได้ผลกำไรนั้นมักขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก แต่ก่อนที่บริษัทจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ก้าวไปอยู่ในระดับนั้นได้นั้นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ประกอบการจะต้องรู้จักทั้งระบบภายในและกลไกทางการตลาดอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งสองชุดมาวิเคราะห์และจัดทำแบบแผนธุรกิจที่ยั่งยืน โดยหนึ่งในแบบแผนที่บริษัทหลายแห่งนิยมใช้กันจนประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามได้แก่ระบบลีน ว่าแต่อะไรคือหัวใจสำคัญของระบบดังกล่าว เดียววันนี้เราจะขออนุญาตพาผู้ประกอบการทั้งมือใหม่และมือโปรทุกคนไปหาคำตอบกันว่าระบบลีนคืออะไร หากจะให้อธิบายง่ายๆ ระบบลีนคือขั้นตอนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับการทำให้สินค้าและการบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเลือกใช้ทรัพยากรให้พอดีกับความต้องการในการผลิต รวมไปถึงลดพฤติกรร